De openbaar vervoerder van Amsterdam GVB onderzoekt twee keer per jaar de medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers vullen een schriftelijke of digitale vragenlijst in. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers dit doen, om een betrouwbaar beeld te krijgen.

Respons kon beter

Met 3.700 medewerkers, waarvan 70% rijdend personeel, is het een uitdaging om iedereen goed te bereiken. Rijdend personeel ontvangt een schriftelijke vragenlijst op het thuisadres, maar de respons kon beter. Daarom huurde HR-adviseur Debbie Dijkhuis bij Detron iPads met standaarden voor 30 locaties. Medewerkers konden zo in de pauze of na hun dienst de vragenlijst ter plekke invullen.

Uitdagend

Debbie: “Ik heb Detron ervaren als samenwerkingspartner die betrouwbaar, praktisch, flexibel en klant- en oplossingsgericht te werk gaat. Op de dag van levering en ophalen waren er wat last-minute wijzigingen. Detron pakte het direct goed op en zag dit als uitdagend in plaats van hinderlijk.”

De inzet van de iPads heeft bijgedragen aan een hoge respons (66%) en toename van het aantal digitaal ingevulde vragenlijsten. GVB was dan ook heel blij met het resultaat.